Nuh Tufanı Sümer Tabletlerinden Tevrat’a Oradan da Diğer Kutsal Kitaplara Geçti

19. yüzyılda Mezopotamya’da yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulunan tabletlerde Tevrat’ta yer alan pek çok hikâyenin orijinal olmadığı ve Tevrat’tan en az iki bin yıl önce Sümerler tarafından yazıya geçirilmiş olduğu saptanmıştı. Bu hikâyeler Sümer mitolojilerinden sırasıyla Akad, Asur ve Babillere geçmiş oradan da Tevrat’a ve diğer kutsal kitaplara aktarılmıştı. Bu hikâyelerden birisi de Nuh Tufanı idi.

Romanda Sümer tabletlerindeki tufan ile Tevrat’taki tufan kıyaslanarak aktarılıyor.

Sümerlerde Nuh Tufanı: Tufan haber verilince Kral Ziusudra kendisine söylendiği gibi büyük bir gemi yapar. Daha sonra tufan başlar ve yedi gün boyunca sürer. Yedinci günün sonunda gemi, Nisir dağına oturur. Ziusudra yedi gün burada bekledikten sonra bir güvercin salar dışarı. Güvercin, konacak yer bulamayıp geri döner. Daha sonra bir kırlangıç gönderi ancak o da geri döner. Son olarak uçurduğu kuzgun geri dönmeyince yanındakilerle birlikte gemiyi terk eden Ziusudra, dışarı çıkıp Tanrılara kurbanlar ve içki sunar.

Tevrat’ta Nuh Tufanı: Rab, Nuh’a bozulan insanları yok etmek için bir tufan göndereceğini haber verdikten sonra Nuh’tan bir gemi yapmasını ister. Nuh, gemiyi yaptıktan sonra tufan başlar ve kırk gün boyunca sürer. Sular ancak yüz ellinci günde azalmaya başlar. Gemi yedinci ayda bir dağa oturur. Nuh, kırk gün daha bekleyip suların tümüyle çekilip çekilmediğini anlamak için önce bir kuzgun bırakır dışarı. Kuzgun geri gelince bir güvercin, o da dönünce yeni bir güvercin gönderir. Üçüncü olarak salınan güvercin geri dönmeyince Nuh Peygamber yanındakilerle birlikte gemiden ayrılır ve dışarıda kurbanlar kesilir.

Kutsal Topaloğlu’nun Tanrı’nın Temsilcileri adlı kitabı, okumaya başlayınca bir daha elinizden bırakamayacağınız, sürükleyici, gerilim dolu, müthiş bir polisiye roman. Tanrı’nın Temsilcileri, dinler tarihi, eski uygarlıklar ve Şamanizm gibi pek çok konuyu da içeren, benzerlerinden farklı bir kitap.

Kaynak: bilgiyayınevi.com.tr

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: